Rakennusterveysasiantuntija

Rakennusterveysasiantuntija (RTA) on terveydensuojelulainsäädännön edellyttämä asiantuntija rakennuksesta aiheutuvien terveyshaittojen selvittämiseen. Osoituksena ammattitaidosta rakennusterveysasiantuntijalla on Eurofins Expert Services- henkilösertifikaatti.