Deprecated: Hook custom_css_loaded is deprecated since version jetpack-13.5! Use WordPress Custom CSS instead. Jetpack no longer supports Custom CSS. Read the WordPress.org documentation to learn how to apply custom styles to your site: https://wordpress.org/documentation/article/styles-overview/#applying-custom-css in /home/w23186451/public_html/wp-includes/functions.php on line 6031
Tarkastustaito - Kosteudenhallinta

Projektin johtaminen

Hankesuunnitelma

Onnistuneen rakennushankkeen perusta on huolellisesti laadittu hankesuunnitelma, jossa määritellään tavoitteet hankkeen sisällölle, kustannuksille ja ajoitukselle. Hankesuunnitelma sisältää selkeän projektiohjelman, joka antaa kokonaiskuvan projektista sekä hankeohjelman, jossa on määritelty ohjeet tarkemmille suunnitelmille.

Rakennuttaminen ja valvonta

Rakennushankkeen toteutus hankesuunnitelman mukaiseen tavoitteeseen edellyttää taitavaa rakennuttamista ja valvontaa. Paras lopputulos voidaan saavuttaa, kun tekniset suunnitelmat sekä kaupalliset asiakirjat laaditaan huolellisesti ja niiden toteutumista valvotaan aktiivisesti. Toteutuksen aikana ilmenevien ongelmien ja niistä aiheutuvien lisäkustannusten syynä on usein puutteet ja epäselvyydet suunnitelmissa ja sopimuksissa, minkä vuoksi niiden merkitystä hankkeen onnistumiselle ei voi liikaa korostaa