HTT-tavarantarkastaja

HTT-tavarantarkastaja on puolueeton asiantuntija, joka palvelee tasapuolisesti kaikkia osapuolia esimerkiksi laatuvirheeseen tai vahinkoon liittyvissä erimielisyystapauksissa. Tavarantarkastajat noudattavat toiminnassaan erityistä ohjesääntöä, joka edellyttää ehdotonta puolueettomuutta sekä erityisen huolellista toimintaa. Tavarantarkastajien toimintaa valvoo ja kehittää Keskuskauppakamarin tavarantarkastajalautakunta.