Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntijan (AHA-asiantuntija) tehtävänä on selvittää, esiintyykö rakennuksen materiaaleissa asbestia tai muita terveydelle haitallisia aineita, kuten lyijyä, PCB:tä tai PAH-yhdisteitä. Lain mukaan asbesti- ja haitta-ainekartoitus on pakollinen, mikäli purettavissa rakenteissa on olemassa mahdollisuus asbestin tai haitta-aineiden esiintymiseen. Kartoituksen teettämisestä vastaa rakennuttaja.

Osoituksena ammattitaidosta AHA-asiantuntijalla on Eurofins Expert Services- henkilösertifikaatti.